Tüp bebek tedavisinde dönem dönem medyaya yansıyan mucizevi şekilde başarı oranlarını arttırdığını ve çocuk sahibi olmayan kimse kalmayacağını iddia eden beyanatlara maalesef bir yenisinin daha eklendiği görülmektedir. Bugüne dek yapay…
Azospermi yani menide sperm olmaması durumunda bugünün teknolojisi TESE adı verilen bir cerrahi yöntem ile testislerden sperm bulunduğu takdirde mikroenjeksiyon işlemi ile gebelik olasılığı tanımaktadır. Bir tür tüp bebek uygulaması…
Azospermik Erkeklerde Cerrahi Sperm Elde Etme Yöntemleri Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1’inde, İnfertilite (kısırlık) problemi olan erkeklerin ise %10 – 15’inde görülür. Menide çok az…
Yumurtalıklarda Kök Hücre var mı, Üreme ve Menopoz için Kullanılabilir mi? Amerika Birleşik Devletlerinin Tennessee eyaletindeki araştırmacıların yaptıkları bir çalışma, İnfertilite problemi ile uğraşan hekimlerin büyük ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada…
Yumurtalıklar Neden Az Yumurta Üretir ve Çözümü Var mıdır? Klasik bilgiye göre kadınlar bir ömür boyu kullanacakları yumurtalar ile doğarlar ve yeni yumurta yapımı olmaz. Son zamanlarda bu klasik bilgiye…
Yumurtaların Laboratuar Ortamında Olgunlaştırılması IVM 1990 lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamış olan bir yöntemdir. IVM de kısa süreli ilaç kullanımı veya hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaşmamış yumurtalar dış ortamda…
Embriyoda Genetik Tanı Nedir? Tıp teknolojisindeki hızlı gelişmeler günümüze dek açıklamakta zorlandığımız pek çok problemi tanımlamamızı ve çareler üretmemizi sağlamaktadır. Bu konudaki en güzel örneklerden bir tanesi daha henüz gebelik…
Kanser günümüz dünyasının en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ne yazık ki her yıl binlerce üreme çağındaki genç bayan kansere yakalanmaktadır. Kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ile radyasyon (ışın) tedavisi…
İnsan hücrelerinin, özellikle embriyolarının kriyoprezervasyonu yardımcı üreme teknikleri alanında çok önemli bir rol oynamaktadır. Hücre dondurmasında iki temel teknik tanımlanmıştır. Bunlar, insan hücrelerinde ilk uygulanmaya başlayan teknik olan yavaş kontrollü…
Bilindiği üzere günümüz şartlarında klinik embriyoloji laboratuvarlarında transfer edilecek en iyi kalitede embriyonun seçimi mikroskop altında embriyoya ait bir takım morfolojik özellikler incelenerek yapılmaktadır. Bu morfolojik incelemeler embriyonun bölünme aşamalarına…
Embriyonun, gelişiminin 5. Gününde, yani rahim duvarıma tutunmadan hemen önce ulaştığı aşamaya blastokist adı verilir. Embriyo bu dönemde sayılamayacak kadar çok sayıda hücreye bölünmüş durumdadır. Keza ileride bebeği ve plasentayı…
Cerrahi sperm arama (PESA, PTSA, TESE) Erkeğin menisinde hiç sperm olmaması durumunda (azospermi) mikroenjeksiyon işleminde kullanılacak olan spermin testislerden alınması gündeme gelmektedir. Bu uygulamanın başlaması ile erkek kısırlığı konusunda devrim…
Tüp Bebek Uygulamalarında Etkinliği Kanıtlanmamış (Ampirik) Tedaviler Özellikle tekrarlayan tüp bebek uygulamalarına rağmen gebe kalamayan çiftler doktorlardan değişik ve daha önce uygulanamamış tedavilerin beklentisi içinde olmaktadır. Maalesef önerilen pek çok…
Tedavinin iptal edilmesi: Hastaların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi, yeterli sayıda follikül gelişmemesi gibi nedenlerle tedavi iptal edilebilir. Yumurta bulunamaması: Özellikle yaşı ileri ve yumurtalık rezervi düşük kadınlarda folliküller yeterli büyüklüğe…
Rutin Sperm Analizi 1- Hastadan steril bir kaba (tercihen 3-4 günlük cinsel perhizle) ejekülat (semen) alınır. Alınan ejekülat (semen) örneği 15-30dk. (likefaksiyon süresi; örneğin incelenebilmesi için gereken sıvılaşma süresi) 37C…
1) Yardımcı yuvalanma (Assisted Hatching) Tüp Bebek yöntemine başvuran çiftlerin yarısından fazlasında embriyo gelişmesine rağmen gebelik olmamaktadır. Döllenme olmasına rağmen gebelik oluşmamasının kaynağı muhtemelen embriyonun rahme yerleşme (implantasyon) aşamasındadır. Embriyonun…
Klonlama teknolojisi son yıllarda sağlık alanındaki en önemli gelişmelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Klonlama tekniği bilim adamlarına yeni ve heyecan verici bir ufuk açmış durumdadır. Klon kelimesi sözlük anlamı olarak…
Tüp bebek artık dünyanın her yerinde ve ülkemizde de sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun da pek çok kentinde uygulanır hale geldi. Vatandaşın konu hakkında bilinçlenmesi ve kısırlığa yönelik diğer tedavi…
1. Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? - En önemli faktör yaştır. Kadın yaşı arttıkça gebe kalabilme şansı azalır. 44 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı ihmal edilebilecek kadar azdır. Daha…
Tüp bebek tedavisi ekibin ve çiftin katılımını gerektiren uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu alanda yaşanan anlamlı gelişmelere rağmen maalesef tedaviye başlayan her çiftte hamilelik olması olanaksızdır. Tedavinin başarısı direkt…
PDF Olarak İndir Tüp bebek tedavisi  başladı.  Bu zorlu süreçte size başarılar dileriz.  Tedavinizin eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamlanması için Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Ünitesinin tüm çalışanları olarak size…
Embryonun rahime tutunması tüp bebek başarısını belirleyen en önemli adımdır. En az 2 başarısız transferden sonra tekrarlayan implantasyon başarısızlığından söz edilir. Buradaki sebepler embryoya ait, rahime ait ve transfere ait…
Kadınların % 20- 40’ ında miyom görülür, miyomlar ve kısırlık arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki özellikle rahim boşluğunun hemen altındaki ( submüköz) miyomlarda ya da endometrial boşluğa bası yapan…
Tüp bebeğe başvuran hastalarda endometrial polip görülme sıklığı %7-8’ dir. Endometrial polipler kısırlık, embryoların rahim içinde yerleşmesinde başarısızlık ya da düşüklere neden olabilirler. Polip, aşılama ya da tüp bebek tedavisinden…
Asherman Sendromu olgularının % 40’ ı çocuk sahibi olamama şikayeti ile başvurur. Rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkiler ve tekrarlayan IVF başarısızlığının bir nedenidir. Histerosalpingografi ( ilaçlı…
Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması yumurta kalitesi ve yumurtalık kapasitesini olumsuz olarak etkilerken, gebelik şansını azaltır ve düşük riskini arttırır.…
Düşük doz ilaçla (mild stimulation) tüp bebek uygulaması denince, günlük 100- 150 IU/ gün gonadotropin dozu ve GnRH antagonist protokolleri akla gelmelidir. Bazen gonadotropine ek olarak Klomifen Sitrat ya da…
Bu sorunun gerçek sıklığı bilinmemektedir. Fiziksel ya da psikolojik kökenli olabilir. Çiftin tam bir cinsel birleşme yapmasını engeller. Vaginal muayene yapılamaz, hasta vaginal ultrason, embryo transferi gibi işlemleri tolere edemez.…
Toplumda % 2-3 oranında görülür. Embryonal hayatta rahmi oluşturan Müller Kanalı’ nın tek ya da çift taraflı olarak yetersiz gelişimi, hiç gelişmemesi ya da bu kanalın birleşme anomalileri nedeniyle ortaya…
Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon (…
Hidrosalpinks, tüplerin enfeksiyonunun bir sonucudur. Enfeksiyona bağlı olarak, tüplerin ucunda bulunan fimbria adı verilen parmaksı çıkıntıların kapanması ve buna bağlı tüpün içinde sıvı birikimi olarak tanımlanır. En sık neden Chlamydia…
Çocuk sahibi olamayan hasta grubunun % 25- 35’de endometriozis görülür. Tüp bebeğe başvuran hastaların % 5’ inde de tek taraflı ya da iki taraflı çikolata kistleri vardır. Endometrioma yumurtalığın stimülasyona…
Tüp bebek tedavisine giren hastaların % 15’ inde yumurtalıklar polikistik görünümdedir. Bu hastalarda yumurtalık uyarısına aşırı yanıt ve hiperstimülasyon sendromu ( OHSS) için artmış risk mevcuttur. Ultrason yapıldığında yumurtalıklarda tipik…
Tromboemboli (Damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı damar tıkanıklığı), IVF tedavisinde hormonlarla yapılan yumurtalık stimülasyonunun nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Hormon tedavisi sırasında pıhtılaşma ve pıhtı eritici sistemde önemli değişiklikler ortaya çıkar.…
Riskler; hastalığın eş ya da çocuğa bulaşması ve hasta örneklerinin hastalığı laboratuar personeline bulaştırma riski taşımasıdır. Hepatit B ve C enfeksiyonunun yumurtalık fonksiyonları üzerine etkileri tartışmalıdır ancak gebelik sonuçlarına bir…
Tüm dünyada 17 milyonun üzerinde HIV virüsü taşıyan kadın yaşamaktadır. Hastalık 15- 39 yaş grubunda daha yaygındır . HIV pozitif hastalarda tüplerin tıkalı olması oldukça fazla görülür ve bunun nedeni…
Tüp bebek tedavisine giren hastalar tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Yapılan çalışmalar kısırlık problemi olan kadınların erken menopoza girme riskinin doğurgan kadınlara göre zaten daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kısıtlı yumurtalık…